Contact Us

Ningbo huasheng office furniture factory

contact: Lin Li

Tel: 0574-8762827

email: zeyuanwaterproof@MSN.com

address: Yong Zhen Mei yan road, Jiangbei district, Ningbo city

website: http://www.derwentcommissioning.com/